Jaka pomoc prawna jest potrzebna przy rozwodzie?

Prawo jest rozległą dziedziną, obejmującą szereg zagadnień. W życiu codziennym najczęściej można się spotkać z regulacjami dotyczącymi rodziny. W sytuacjach problemowych często dochodzi do rozstrzygania sporów przed obliczem sądu. Warto wówczas skorzystać z pomocy adwokata, którego specjalnością jest prawo rodzinne. Dobry prawnik ma na celu ochronę trwałości rodziny. Jednak przy drastycznie nawarstwiających się konfliktach, w skuteczny sposób pomaga w przeprowadzeniu procesu rozwodowego.

Pierwszy krok to propozycja ugody

Nie każdy problem musi być rozstrzygany przed sądem. Skonfliktowani małżonkowie mogą skorzystać z usług adwokata w formie postępowania mediacyjnego. Doświadczony prawnik jest w stanie pogodzić racje obydwu osób, aby nie musiało dojść do rozwodu.

Rozwód w Katowicach może odbywać się w czasie długotrwałego procesu. Wszystko może pójść sprawniej i szybciej, jeśli strony dojdą wcześniej do porozumienia w zasadniczych kwestiach, takich jak:

  • podział majątku wspólnego,
  • ustalenie form kontaktu z dziećmi,
  • uzgodnienie wysokości alimentów.

Dla każdej ze stron o wiele korzystniej jest pójść na ugodę, niż długotrwale dochodzić w sądzie swoich roszczeń.

Przygotowanie do procesu sądowego

Z chwilą podjęcia decyzji o rozwodzie w Katowicach warto skontaktować się z kancelarią adwokacką https://www.adwokat-wilczynski.pl/specjalizacje/rozwody-i-prawo-rodzinne  specjalizującą się w prawie rodzinnym. Zapewnia ona profesjonalne doradztwo prawne oraz pomoc w przechodzeniu przez kolejne procedury.

Aby dobrze przygotować się do procesu rozwodowego należy dokładnie poznać wszystkie przysługujące prawa i obowiązki nałożone na obie strony. Każda ze stron ma prawo do przedstawiania racjonalnych argumentów, powoływania świadków i dostarczania dowodów. Może też podejmować zgodne z prawem kroki mające na celu ochronę jej interesów. Obowiązkiem stron jest terminowe dostarczanie pism procesowych, poprawnych pod względem merytorycznym i formalnym.

Przygotowanie się do rozwodu wymaga pomocy doświadczonego adwokata, który zna dobrze specyfikę prawa rodzinnego. Jest on w stanie spełnić oczekiwania klienta i zapewnić zaspokojeni jego potrzeb związanych z przebiegiem procesu. A przy sporządzaniu dokumentów posługuje się profesjonalnym językiem prawniczym, który jest trudny dla osób niezwiązanych z tym zawodem.

Kompleksowa usługa prawna

Podczas toczącego się procesu rozwodowego najczęściej rozstrzygane są również kwestie dotyczące podziału wspólnego majątku małżonków oraz prawa do opieki nad małoletnimi dziećmi. Sąd wydaje także orzeczenie o przyznaniu i wysokości alimentów na dzieci lub na tego z małżonków, który na skutek rozwodu znalazł się w sytuacji ubóstwa.

Dla adwokata priorytetem jest dbanie o interesy swojego klienta. Jednak jego wystąpienia do sądu są zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej. Adwokat rozwodowy w Katowicach jest wsparciem dla klienta w jego trudnej sytuacji życiowej. Stara się ograniczać sytuacje wywołujące zbyt dużo negatywnych emocji. Osoba wspomagana może czuć się bezpiecznie.