Na co ma wpływ wzrost pensji minimalnej?

Od stycznia 2022 roku osoby pracujące na etacie nie mogą zarobić mniej niż 3010 zł brutto. Wzrosła bowiem (z 2700 zł w 2021 roku) wysokość minimalnej pensji, która może być wypłacona pracownikowi. Wyższa też jest minimalna stawka godzinowa, która wynosi obecnie 19,70 zł (w 2021 roku 18,30 zł).

Należy wiedzieć, że minimalna pensja za pracę to ustawowo gwarantowane pracownikowi wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy – bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje, składniki wynagrodzenia. Jeśli w umowie zawarty jest zapis mówiący o tym, że pracownik będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie za pracę – bez konkretnej kwoty, wówczas aneks nie będzie potrzebny. Pracodawca sporządzi aneks, jeśli stawka wynagrodzenia w umowie jest niższa od obowiązującej w 2022 roku minimalnej pensji. W kwocie takiej pensji uwzględnia się nie tylko pensję zasadniczą. Mogą być do niej wliczane też: dodatek za staż pracy, premie i nagrody regulaminowe czy uznaniowe. Pensja zasadnicza może więc być w umowie niższa niż minimalna, jeśli regularnie przyznawane są premie czy prowizje. Ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia, nie wlicza się między innymi nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Zdarza się, że pensja w danym miesiącu (z uwagi na przykład na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia) będzie niższa od gwarantowanej. Wówczas pracodawca ma obowiązek wypłaty wyrównania. Na podstawie minimalnego wynagrodzenia obliczana jest też podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą. Dotyczy to osób, które korzystają z preferencyjnych warunków ich naliczania czy wpłaty do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).

Dodatkowa uwaga – należy też wiedzieć o tym, że ostateczna kwota wypłacana na konto zależy między innymi od wysokości kosztów uzyskania przychodu czy korzystania z ulgi „Polskiego ładu”. Pełna kwota dotyczy jedynie wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę na cały etat.

1 thought on “Na co ma wpływ wzrost pensji minimalnej?

  1. Wszystko drożeje, produkty, usługi, waluty, więc pensja minimalna nie pozostaje w stagnacji, bo było by to katastrofą.

Comments are closed.