Nowa ustawa antylichwiarska. Co warto wiedzieć na jej temat.

Lichwa chyba każdemu źle się kojarzy. Jest to pożyczanie pieniędzy na bardzo wysoki procent. Lichwiarze w sposób nieuczciwy wzbogacają się kosztem innych osób. Przestępcy żerują na ludzkiej krzywdzie i bezradności. Udzielanie pożyczek na wysoki procent jest nielegalne. Codziennie dochodzi do takich oszustw. Zrozpaczeni ludzie, pospiesznie szukają pomocy materialnej w niewłaściwym miejscu.
Co nas do tego zmusza? Wciąż rosnące ceny i niespodziewane wydatki, które mogą przerosnąć nie jednego. Narodziny dziecka, remont, naprawa auta, niezapłacony czynsz i rachunki, czy zakup nowego sprzętu AGD. To tylko kilka z wielu powodów zaciągania długów. W takich chwilach, wiele osób zastanawia się na zaciągnięciem pożyczki. Co zrobić, aby nie dać się oszukać?


Zanim zaciągniesz kredyt konsumencki, bądź najmniejszą pożyczkę, dobrze się zastanów. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest pomoc bliskich, czy znajomych. Natomiast, jeśli ta opcja się nie sprawdzi, poszukaj sprawdzonych i pewnych ofert pożyczek.
Wiele firm pożyczkowych ogłasza się w telewizji a także na portalach internetowych. Zanim zaciągniesz kredyt, poczytaj opinie i sprawdź wiarygodność firmy. Zapoznaj się z ich ofertą. Z pozoru, szybka i łatwa kasa może okazać się pułapką.
Polskie prawo słabo chroni pożyczkobiorców. Lichwiarze działali i nadal działają bez ograniczeń. Ustawa z 2010 roku nie była i nie jest skuteczna. Lichwiarze z łatwością znaleźli luki w systemie i skutecznie omijają prawo.
Sytuacja ma się zmienić w drugim kwartale 2022 roku. W życie ma wejść ustawa antylichwiarska. Zapewni większą ochronę konsumentów i ograniczy bezkarność firm pożyczkowych.
Celem ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwych umów. Oprócz tego, istotnym jest zakaz ustalania odsetek przewyższających kwotę pożyczki.


Oto pozostałe zmiany, które mają obowiązywać po wejściu w życie ustawy:


W przypadku, gdy osoba spłaci pożyczkę przed terminem. Firma nie może żądać odsetek za pozostały okres. Zapis chroni osoby przed nielegalnym procederem. Pożyczkodawcy, mimo odzyskanej już spłaty całej sumy, nadal obliczają dodatkowe koszty na poczet odsetek.
Dodatkowo, w umowie pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności, koszty nie będą mogły przekraczać maksymalnej wysokości kosztów poza odsetkowych. Kwotę łatwo policzyć za pomocą wzoru, mnożąc całkowitą kwotę pożyczki przez okres spłaty wyrażony w dniach w ciągu roku. Powstałą kwotę, należy pomnożyć razy dwadzieścia procent. Otrzymany wynik określa kwotę jaką należy spłacić. Skąd to dwadzieścia procent? Wartość ta, jest wyraźnie określona w ustawie. Nie może być wyższa, gdyż stanowiłoby to naruszenie prawa.
Ustawa wyraźnie wskazuje najważniejsze zasady przy udzielaniu pożyczek, poprzez rzetelne i prawidłowe informowanie pożyczkodawcy. Kwota całkowita pożyczki, musi być określona przed zawarciem umowy. Pożyczkobiorca musi znać zapisy umowy, a co najważniejsze, znać koszt całkowity zaciągniętego zobowiązania pieniężnego.


Istotnym zapisem w ustawie jest wzmianka o odpowiedzialności ciążącej na kredytodawcy. Ponosi on wobec kredytobiorców odpowiedzialność za swoje działania. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa zostaje pouczony, bądź ukarany grzywną. Podwyższanie odsetek, niekorzystne zapisy w umowie mają zostać mocno ograniczone. Pożyczkodawca nie będzie już bezkarny za powstałe szkody na rzecz kredytobiorcy. Na instytucji udzielającej poręczeń finansowych spoczywa obowiązek prawidłowego realizowania umowy. W przypadku jakichkolwiek naruszeń, Komisja Nadzoru Finansowego może wezwać firmę do usunięcia nieprawidłowości, a nawet nałożyć karę finansową. Komisja pełni role nadzorczą nad prawidłowym funkcjonowaniem firm udzielających pożyczki i kredyty. Do jej obowiązków należy kontrola i nadzór nad ich działalnością. Musi być to organ skuteczny i działający na korzyść konsumenta.
W związku z rychłym wejściem w życie nowej ustawy, możemy czuć się bezpieczniej. Nie zwalnia to jednak z obowiązku czujności wobec firm pożyczkowych. Ich pomysłowość w omijaniu prawa nie ma granic. Nie dajmy się oszukać i pożyczajmy mądrze.


Cała nadzieja w nowej ustawie. Gdy dojdzie do oszustwa, prawo musi być po stronie oszukanego, a nie sprawcy. Lichwa powinna być surowo karana. Sankcje za lichwiarskie oszustwa są określone w art. 304 Kodeksu Karnego.